BikeTalent – Educational Project – AIC – Automotive Intelligence Center

BikeTalent – Educational Project

 • Presentación Proyecto BikeTalent RRSS (1080 x 500 px)

  BikeTalent – Educational Project

  PROYECTO DISEÑO VEHÍCULO VERSÁTIL DE PEDALEO ASISTIDO

  CURSO 2023-2024

  INTRODUCCIÓN 

  El proyecto “BikeTalent” está orientado a desarrollar nuevas soluciones de movilidad sostenible a través del diseño un vehículo versátil con pedaleo asistido para desplazamientos urbanos, para salvar las limitaciones de movilidad impuestas en las ciudades y que dificultan la entrada de vehículos de combustión por las normas de contaminación, y por la peatonalización de los centros históricos. Proyecto organizado por AIC-Automotive Intelligence Center, Orbea, Tknika y Gobierno Vasco

  OBJETIVO DEL PROYECTO 

  Fomentar la capacidad creativa e innovadora en los alumnos de Formación Profesional de Euskadi, colocando al sector de la movilidad urbana en el centro del proyecto, para desarrollar productos y servicios como vector estratégico de competitividad empresarial. Además, se busca desarrollar nuevos conceptos que respondan a las pautas deseable/factible/viable.

  Se valorará el aporte de una componente social, desde la ayuda a personas de movilidad reducida, hasta la integración de sectores desfavorecidos, pasando por temas medioambientales, como el uso de materiales reciclados o reutilización de componentes.

  Como parte de este proyecto formarás parte de una iniciativa con alto potencial de impacto en la mejora de las condiciones y calidad de vida de la población, así como en el desarrollo económico del territorio, impulsando su transición hacia una sociedad y una economía más sostenibles.


  Analiza, diseña y desarrolla un vehículo que transforme la sociedad


  AIC es un centro europeo para la Generación de valor para el sector de la Movilidad basado en un concepto de innovación abierta. Concretamente, en el ámbito de micromovilidad, cuenta con un centro de competencia específico para el desarrollo cultural, tecnológico e industrial para el impulso de la movilidad sostenible en bicicleta.

  Tknika es un centro impulsado por la Viceconsejería de Formación Profesional del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

  Tknika, cuyo eje fundamental son la investigación y la innovación aplicada, trabaja con el objetivo de que la formación profesional de Euskadi siga manteniéndose en la vanguardia europea.


  Los equipos que participen tendrán un reconocimiento público y aportación que será determinada más adelante  ERABILERA ANITZEKO BIKE ELEKTRIKO DISEINU PROIEKTUA

  2023-2024 IKASTURTEA

  SARRERA

  “BikeTalent” proiektuaren helburua da mugikortasun jasangarriko soluzio berriak garatzea eta, horretarako, pedalei eragiteko laguntza duen erabilera askotariko ibilgailu bat diseinatzea hiri-desplazamenduetarako. Horri esker, hirietan ezarritako mugigarritasun-mugak gaindituko lirateke, kutsadura-arauek eta hirigune historikoak oinezkoen eremu bihurtzeak errekuntza-ibilgailuak sartzea zailtzen baitute.

  PROIEKTUAREN HELBURUA

  Euskadiko Lanbide Heziketako ikasleen gaitasun sortzailea eta berritzailea sustatzea, hiri-mugikortasunaren sektorea erdigunean izango duen proiektuaren bidez. Proiektu horretan, ikasleek produktuak eta zerbitzuak garatuko dituzte, enpresa-lehiakortasunaren bektore estrategiko gisa. Gainera, desiragarria/egingarria/bideragarria jarraibideei erantzungo dieten kontzeptu berriak garatzea bilatzen da.

  Osagai sozialaren ekarpena baloratuko da, hala nola mugikortasun murriztuko pertsonei zuzendutako laguntzak, sektore zaurgarrien integrazioa, edo ingurumen-gaiak —material birziklatuak erabiltzea edo osagaiak berrerabiltzea—.

  Proiektuaren parte gisa, herritarren bizi-baldintzen eta -kalitatearen hobekuntzan eta lurraldearen garapen ekonomikoan inpaktu-ahalmen handia izango duen ekimen baten parte izango zara eta gizarte eta ekonomia jasangarriagoetarako trantsizioa bultzatuko duzu.


  Gizartea eraldatuko duen ibilgailua aztertu, diseinatu eta garatzea


  AIC Europako zentro bat da, mugikortasunaren sektorerako balioa sortzea helburu duena eta berrikuntza irekiaren kontzeptuan oinarritzen dena. Mikromugikortasunaren arloan, zehazki, bizikleta bidezko mugikortasun jasangarria sustatuko duen kultura, teknologia eta industriaren garapenerako konpetentzia-zentro espezifiko bat du.

  Tknika Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren Lanbide Heziketako Sailburuordetzak sustatutako zentro bat da.

  Tknikak ikerketa eta berrikuntza aplikatua du ardatz, eta Euskadiko lanbide-heziketak Europako abangoardian jarrai dezan lan egiten du.


  Parte hartzen duten taldeek aintzatespen publikoa izango dute, baita aurrerago zehaztuko den ekarpena ere.